Behöver du bokförings- och bokslutstjänster?
Behöver du hjälp med lönekalkyleringar och skatter?
Behöver du hjälp med inkomstregistret? Vi finns till ditt förfogande.

Vi kan erbjuda dig personliga och pålitliga ekonomitjänster. Vi betjänar våra kunder på finska,
svenska och engelska och skräddarsyr tjänsterna för dina behov.

Vi erbjuder följande tjänster.

BOKFÖRING
För anteckningar och registrerar affärstransaktionerna och därmed redovisar företagets ekonomiskt tillstånd.

BOKSLUT
Uppgör ett sanningsenligt bokslut för företaget samt att en revisor kontrollerar att uppgifterna är enligt god revisorssed.

SKATTEÄRENDE
Beräknar och registrerar företagets skatteuppgifter. Vi ger även konsultativ rådgivning.

MOMSREDOVISNING
Momsredovisningen betecknar den periodiska redovisningen av mervärdesskatt och moms till skattemyndigheterna av den momsskyldige.

LÖNEBERÄKNING
Som experter på lönehantering tar vi hand om alla era lönerelaterade ärenden.

KONSULTERING
Vi underlättar och bidrar till kundföretagens tillväxt och framgång.

OMBILDNING
Vi hjälper dig i situationer då du vill diskutera om andra bolagsformer och kan göra kalkyler för detta ändamål.

GRUNDANDE
Vi har hjälpt kunder över 20 år att hitta det bästa sättet att hantera grundandet av ett företag.

PRIVATA DEKLARATIONER
Såsom vi uppgör företagets skattedeklarationer så uppgör vi även dina privata skattedeklarationer.

MATERIALLEVERANS
Det finns flera möjligheter för detta t.ex. eTasku, pdf och I pappersformat.

Anne Ikonen
Företagare
PHT, HHJ, TAL-Controller

Redovisningsbyrå Anne Ikonen Ab
Telefon +358 (0)50 502 1848
E-post anne.ikonen@kolumbus.fi
FO-nummer 2024464-3

Kontaktuppgifter

Redovisningsbyrå Anne Ikonen Ab
tel. 050 502 1848
anne.ikonen@kolumbus.fi

Salmelavägen 3
04500 Mariefors (Kellokoski)

Medlem av Helsingforsregionens handelskammare ry
Bokförare sedan dess 2000